Αρχείο ετικέτας Υποστηρικτικές Δομές

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝ- ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του 6/θεσιου Δ.Σχολείου Λευκών-ΚώστουΠάρου αποφάσισε να υποβληθούν ομόφωνα οι ακόλουθες προτάσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου στον Εθνικό Διάλογο για την παιδεία : Άμεσα διορισμοί εκπαιδευτικών/συνολική αναδιάρθρωση της διδακτέας ύλης/αναβάθμιση της λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου/Εκσυγχρονισμός της κτιριακής υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού/Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ύπαρξη υποστηρικτικών συμβουλευτικών δομών/μείωση της γραφειοκρατίας /γραμματειακή υποστήριξη.

 Abstract: Τhe board of teachers of Primary School of Lefkes Kostos –Paros unanimously decided to submit their following proposals to the National Dialogue for Education. Immediate employments of teachers/ reorganization of the curriculum/ updating of the All Day School/ modernization of buildings and technological equipment/ Teachers’ further education/ support by psychologists and social workers specialized in education/ reduction of bureaucracy/ secretarial support.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Περίληψη: Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αύξηση της χρηματοδότησης στον τομέα της παιδεία. Επιπροσθέτως, η πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών αποτελεί ανάγκη ζωτικής σημασίας με στόχο την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας από την αρχή του σχολικού έτους. Ακόμη, βασική εκπαιδευτική ανάγκη αποτελεί ο εξοπλισμός κάθε σχολικής μονάδας με σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες με σύγχρονη παιδική λογοτεχνία, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Επίσης, βασική ανάγκη αποτελεί η στελέχωση κάθε σχολικής μονάδας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς λόγω της αύξησης της σχολικής βίας και της παραβατικότητας κάποιων παιδιών, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τα θέματα της ελλιπούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των χαμηλών οικονομικών απολαβών αποτελούν δυο προβληματικές περιοχές που συνδέονται άμεσα με την υποχρηματοδότηση του τομέα της εκπαίδευσης. Ιδίως, οι χαμηλές απολαβές των εκπαιδευτικών δεν συνάδουν με εργαζόμενους που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση και κατάρτιση και είναι αφοσιωμένοι σε ένα τόσο δύσκολο έργο, όπως η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών.

 Abstract: It is imperative to be given more funding to education. In addition, the recruitment of permanent teachers is a vital priority in order each school unit to be able to function properly and smoothly from the begging of the school year. Furthermore, basic educational need constitutes the equipment of each school unit with supplies such as up to date PCs, synchronous libraries, right athletic training equipment and appropriate infrastructure. One more vital need is the support and collaboration with experienced psychologists and social workers specialized in education. This need has been emerged because of the sudden increase of the phenomenon of school violence and students’ juvenile that is hampering teachers’ work. Last but not least, the issues of the frequent teachers’ training and their low financial gains are two problematic areas that are directly related to the underfunding of the field of education. Especially, the low wages of teachers are not consistent with professional educated employees with continuous training which are dedicated to such a difficult task such as the training and education of students.

 

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Διδ/ντων & Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχ. Μύτικα Αιτωλ/νίας

Περίληψη: Περίληψη: Μετά από διεξοδική συζήτηση, τόσο στον Σύλλογο Διδασκόντων, όσο και στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας , από κοινού καταθέτουμε τις προτάσεις μας στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

Abstract: Περίληψη: Μετά από διεξοδική συζήτηση, τόσο στον Σύλλογο Διδασκόντων, όσο και στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας , από κοινού καταθέτουμε τις προτάσεις μας στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.