Αρχείο ετικέτας ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ-ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να δοθεί οριστικό τέλος στην εσώκλειστη φοίτηση με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών σε όλους τους φοιτητές όλων των Στρατιωτικών Σχολών, των Αστυνομικών Σχολών,των Σχολών των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και των φοιτητών των Σχολών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Να μπορούν όλοι αυτοί οι φοιτητές μετά το πέρας του ημερήσιου προγράμματος των σχολών τους να διαμένουν και να σιτίζονται εκτός των σχολών αυτών.

Abstract:Give a definitive end to the enclosed attendance by decision of the competent Ministers to all students of all military schools, the Police Schools, the Schools Academies Merchant Marine, the Schools of the Fire Academy and of the Schools students Coast Guard-Greek coastguard . Enable all these students after their schools daily program reside and be fed outside those schools.