Αρχείο ετικέτας Υποχρεωτική εννεατής δημόσια εκπαίδευση

Προτάσεις-παρεμβάσεις στη Δημόσια Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Παπαδάς Θεόδωρος

Περίληψη: 1)Υποχρεωτική 9ετης εκπαιδευση2)Αυστηρές προφορικές εξετάσεις για εισαγωγή στο Λύκειο.Μονο 30% αποφοίτων Γυμνασίου στο Λύκειο.3)Ολοι οι υπόλοιποι σε ανώτερες τεχνικές σχολές που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των Επιστημών4)Υποχρεωτική εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.5)Ολοι οι λειτουργοί της Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και όλων των τύπων να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.6)Διαρκης και αμερόληπτος έλεγχος της απόδοσης των δασκάλων και καθηγητών 7) Στροφή στην Ανθρωπστική Παιδεία 8) Συνταξιοδότηση στα 65 έτη για όλους τους λειτουργούς της Παιδείας.

 Abstract: 1)Compulsory year eduacation.2)Strict written and oral examination to enter High School.30% only of secondary school graduates will enter High School.The rest will be redirected to Superior Schools of Arts and Sciences and technical Schools.4)Compulsory learning of English in all classes and educational institutes.5)teachers and professors are supposed to be employed full time.6)Constant,unbiased and clear evaluation of the efectiveness and teaching of the teachers and professors.7)Turn into humanity8)Everybody working for the educational system to be retired by 65 yrs old of age.