Αρχείο ετικέτας ψυχολόγος

Συνολική λειτουργία και αξιολόγηση Γυμνασίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Περίληψη:  Να επεκταθεί η παρουσία κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου σε μόνιμη καθημερινή βάση σε όλα τα σχολεία της επικράτειας.  Να θεσπιστεί η λειτουργία Ολοήμερου Γυμνασίου  Να παρέχει το σχολείο επάρκεια γλωσσομάθειας  Να αποσυνδεθεί η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του Γυμνασίου από τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων  Να αλλάξει η κατανομή του διδακτικού έτους σε διδακτικές περιόδους για το Γυμνάσιο και να αντικατασταθούν τα 3 Τρίμηνα από 2 Τετράμηνα προτείνεται να αλλάξει ο τρόπος προαγωγής των μαθητών στο Γυμνάσιο και να καταργηθεί η οποιαδήποτε «βάση». Αντί αυτού, να είναι όλοι οι βαθμοί προ προαγώγιμοι.

 Abstract: Overall function and evaluation of high-school students.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίληψη: Αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή. Μείωση της ύλης. Τα τρία τρίμηνα να μετατραπούν σε δυο τετράμηνα. Περιβαλλοντικά προγράμματα ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ενισχυτική διδασκαλία στο κάθε σχολείο που να ξεκινά από τον Οκτώβριο..Επανακαθορισμός των υποχρεωτικών διαγωνισμάτων και αξιολόγησης μαθητών. Απαλλαγή διευθυντών από ωράριο διδασκαλίας. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ετήσια βάση τόσο σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα, όσο σε θέματα σχολικής βίας, μαθησιακών δυσκολιών και γενικά εφηβικής ψυχολογίας. Ψυχολόγος , υπεύθυνος σε κάθε σχολική μονάδα. Φύλαξη σχολείων. Γραμματειακή υποστήριξη για μεγάλα σχολεία. Οι καθηγητές των φυσικών επιστημών προτείνουν α. πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με μαθητές λιγότερους από 10. Αλλαγή των βιβλίων Φυσικής Α,Β,Γ τάξεων και Γεωλογίας- Γεωγραφίας Α΄ Β΄ τάξης δίνοντας έμφαση στη Γεωλογία. Η καθηγήτρια Γαλλικών προτείνει αλλαγή βιβλίων. Η ειδικότητα της Θεολογίας προτείνει ό,τι και ο Σύλλογος Θεολόγων για νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η ειδικότητα του γυμναστή προτείνει περισσότερες ώρες γυμναστικής και υλικοτεχνική υποδομή. Φιλόλογοι προτείνουν για τα Αρχαία Ελληνικά κείμενα πιο απλά και κατανοητά , μείωση της διδακτέας ύλης και λιγότερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Αγγλική φιλολογία: Αλλαγή βιβλίων (τουλάχιστον Β τάξης αρχαρίων και Γ τάξης Γυμνασίου), αύξηση ωρών διδασκαλίας Αγγλικών και σύνδεση με την απόκτηση πτυχίων.

 Abstract: Individual suggestions of Anthousa’ s High School faculty concerning the National Dialogue for Education.

 

 

Προτάσεις για την παιδεία του συλλόγου διδασκόντων και τουδεκαπενταμελούς συμβουλίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: Αντικατάσταση των τριμήνων με τετράμηνα στο Γυμνάσιο, εξετάσεις στο Γυμνάσιο μόνο τον Ιούνιο,κατάργηση των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου χωρίς βάση βαθμολογίας . Μείωση διδακτέας ύλης και τα μονόωρα μαθήματα να γίνουν δίωρα . Οι βιωματικές δράσεις και τα προγράμματα να γίνονται μέσα στο ωράριο διδασκαλίας σε ζώνες. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και χρήσης του υπολογιστή με ελεύθερη επιλογή διδακτικών βιβλίων από τους διδάσκοντες. Η ενισχυτική διδασκαλία να ξεκινά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.Ανώτερο όριο 20 μαθητές στην τάξη και ψυχολόγος ή/και κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία .Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας : περισσότερα κείμενα, απλά και προσιτά , περιορισμός της ενασχόλησης με τη γραμματική και το συντακτικό. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συστηματική , ουσιαστική με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

 

 

Προτάσεις για τη Παιδεία.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης4ο Γυμνάσιο Καβάλας

Περίληψη: Ο Σύλλογος καθηγητών του 4ου Γυμνασίου Καβάλας συνεδρίασε, κατέγραψε τις προτάσεις των μελών του και μετά από συζήτηση κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις τις οποίες και καταθέτει στο εθνικό διάλογο για την Παιδεία. Οι προτάσεις αφορούν την αποδέσμευση του λυκείου από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την δημιουργία θέσης ψυχολόγου (& κοινωνιολόγου) για κάθε σχολική μονάδα, την επανάληψη της φοίτησης για τους μαθητές της Γ΄ γυμνασίου , την αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών και την αλλαγή στη λειτουργία των τριμήνων και των υποχρεωτικών δοκιμασιών.

 Abstract: The teaching staff of the 4th Junior High School in Kavala held a meeting, discussed and decided to put forward the following proposals participating in the National Dialogue on Education. In particular the proposals submitted concern the need for disengaging Senior High School from the university entrance exams, placement of specialized support staff (psychologists, social care advisors etc.) in every school unit, curriculum reformation, class repetition for C grade students, abolition of the three term division of the academic year, change of compulsory tests.

Μόνιμα να υπάρχει ψυχολόγος & κοινωνικός λειτουργός.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 46 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη:Κρίνεται απαραίτητη η μόνιμη παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο χώρο του σχολείου για αντιμετώπιση προβλημάτων πέραν της αρμοδιότητας των εκπαιδευτικών.

Προτάσεις για το Γυμνάσιο

 

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Περίληψη: Ο κομβικός ρόλος του Γυμνασίου στον χώρο της εκπαίδευσης απαιτεί μια σειρά δραστικών αλλαγών στη στοχοθεσία, στο περιεχόμενο και στη διοίκηση. Αυτό σημαίνει αναδιάρθρωση της ύλης, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών.


Abstract: The pivotal role of Junior High School within the Greek education system entails a series of drastic changes in target-setting, learning objectives and administration. This involves restructuring curricular content, updating technological infrastructure and providing ongoing teacher development.

 

 

Τα παιδιά μιλούν. Εμείς ακούμε. Αφουγκραζόμαστε τα αιτήματα τους όμως;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Λιαβέρη Μίκυ ΠΕ 06/ 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Περίληψη: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον διάλογο για την παιδεία και τους ζητήθηκε να καταγράψουν ατομικά και επιγραμματικά προτάσεις για το σχολείο όπως το θέλουν και το ονειρεύονται. 

Abstract: Having first been informed of the national dialogue on education the students were asked to make their personal contribution to it by recording their suggestions in brief concerning the school they desire and dream of.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:1ο ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίληψη: Αποδέσμευση του λυκείου από την εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ Πιστοποίηση ξένων γλωσσών-πληροφορικής στο σχολείο. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ψυχολόγος/κοινωνική λειτουργός στο σχολείο Αποδυνάμωση-καταργηση φροντιστηρίων Ενίσχυση τεχνικής εκπαίδευσης. (Ο σύλλογος των καθηγητών του 1ου Λυκείου Υμηττού αφού συνεδρίασε μετά από πρόσκληση του διευθυντή, την Πέμπτη 3 Μαρτίου και συζήτησε διεξοδικά, καταθέτει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία τις παρακάτω προτάσεις όπως αυτές προέκυψαν με ομόφωνη απόφασή του : 1. Να αποδεσμευτεί το Λύκειο από τις πανελλήνιες εξετάσεις και να είναι αυτόνομο. 2. Το σχολείο να πιστοποιεί το επίπεδο : Α. Της γνώσης των ξένων γλωσσών των μαθητών. Β. Των δεξιοτήτων των μαθητών στην Πληροφορική . 3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία, ιδιαίτερα στο πεδίο των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας και δεν πρέπει να παρέχεται αποσπασματικά αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα. 4. Η ύπαρξη ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού στα σχολεία καθίσταται απολύτως απαραίτητη)