Αρχείο ετικέτας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ολοκληρωμένη πρόταση για το νέο Λύκειο και το σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης

Περίληψη: Ολοκληρωμένη πρόταση για το γενικό λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το προτεινόμενο σύστημα έχει επηρεαστεί τόσο από το International Baccalaureate, όσο και το αντίστοιχο σύστημα που θεσμοθετήθηκε στην Κύπρο την περασμένη άνοιξη, καθώς και από τα συστήματα που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Επιρροές έχει δεχτεί, ακόμα, από την πρόταση για το Νέο Λύκειο του Βασίλη Κουλαϊδή που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας τον Μάρτιο του 2012.

Abstract: Integrated framework for the high school and admission to higher education. The proposed system is influenced by the International Baccalaureate, the corresponding system established in Cyprus (May 2015), relative systems applied in Greece. Proposed system Is also influenced by Vassilis Koulaidis’ proposed system (Ministry of Education, March 2012).

Η θέση της Πληροφορικής στο σχολείο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης

Περίληψη: Η θέση της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Abstract: Computer Science in primary and secondary education

Αρχαία ελληνικά και η “Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλης Συμεωνίδης και Σωτήρης Γκαρμπούνης

Περίληψη: Η πρόταση αφορά το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βασίζεται στην πρόσφατη ιστορία της εκπαίδευσης και επικαλείται την κοινή εμπειρία διδασκόντων και διδασκομένων. Προτείνουμε να ενισχυθεί η αρχαιογνωσία στο Γυμνάσιο μέσα από μεταφράσεις αρχαιοελληνικών κειμένων, να καταργηθεί η αδιέξοδη διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας, και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του μαθήματος στο Λύκειο. Παράλληλα, προτείνουμε να αξιοποιηθεί η «Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας» του Α. Φ. Χριστίδη.

Abstract: The resolution regards the subject of Ancient Greek in the secondary education. It depends on the recent history of education and it is associated with teachers and students’ experience. Students will strengthen their knowledge of ancient past if they are taught translations of ancient greek texts. We recommend that the instruction of Ancient Greek be abolished in junior high school. Its role should be defined in high school. Also, we suggest the utilization of “History of Ancient Greek Language” written by A.-F. Christidis.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νανίδης Γρηγόριος

Περίληψη: Αντικειμενικά κριτήρια διορισμού εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Abstract: objective criteria of teacher’s appointment in school education