Αρχείο ετικέτας education

Προτάσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περίληψη: Προτάσεις για το Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ, που αφορούν τον κλάδο των Γεωπόνων.

Abstract: Suggestions for educators/agriculturalists in schools.