Αρχείο ετικέτας Γυμνάσιο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Περίληψη: Ο σύλλογος των καθηγητών του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης, μετά από συνεδρίασή του και στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία, καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις, προϊόν διδακτικής εμπειρίας, τις οποίες θεωρεί εφικτές και ρεαλιστικές: 1) δεκατετράχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, 2) κατάργηση τριμήνων και αντικατάστασή τους από τετράμηνα, 3) μείωση διδακτέας ύλης, 4) αναδιάρθρωση ωρολόγιου προγράμματος, 5) μείωση αριθμού μαθητών ανά τάξη, 6) διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, 7) επιμόρφωση εκπαιδευτικών με αποκεντρωτικά κριτήρια, 8) πιστοποίηση ξένων γλωσσών από το δημόσιο σχολείο. Προτείνεται η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική να σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σε βάθος χρόνου, χωρίς «ράβε, ξήλωνε». Τόσο οι μαθητές, όσο και οι καθηγητές, δικαιούνται να γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού (βλ. εξεταστικό, εισαγωγή σε Α.Ε.Ι., σύστημα διορισμών, κ.λπ.) και να μην αιφνιδιάζονται κάθε φορά. 

 Abstract: The teaching staff of the 5th Junior High School of Xanthi held a meeting and decided to participate in the National Dialogue on Education. The following proposals are put forward, as a product of years of experience of the staff, which are considered both realistic and feasible: 1) A 14 year-compulsory education. 2) Two school terms instead of three. 3) The decrease of the curriculum. 4) The restructure of the school timetable. 5) Less students per class. 6) Appointing new teachers. 7) Decentralized educational courses for teachers. 8) Certification of competency in foreign languages available in state schools. It is also suggested that any education reforms should be designed and applied carefully over time. Both students and teachers should be aware of the educational and examination system to avoid unpleasant surprises.

Συνολική λειτουργία και αξιολόγηση Γυμνασίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Περίληψη:  Να επεκταθεί η παρουσία κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου σε μόνιμη καθημερινή βάση σε όλα τα σχολεία της επικράτειας.  Να θεσπιστεί η λειτουργία Ολοήμερου Γυμνασίου  Να παρέχει το σχολείο επάρκεια γλωσσομάθειας  Να αποσυνδεθεί η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του Γυμνασίου από τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων  Να αλλάξει η κατανομή του διδακτικού έτους σε διδακτικές περιόδους για το Γυμνάσιο και να αντικατασταθούν τα 3 Τρίμηνα από 2 Τετράμηνα προτείνεται να αλλάξει ο τρόπος προαγωγής των μαθητών στο Γυμνάσιο και να καταργηθεί η οποιαδήποτε «βάση». Αντί αυτού, να είναι όλοι οι βαθμοί προ προαγώγιμοι.

 Abstract: Overall function and evaluation of high-school students.

Βελτίωση της λειτουργίας του Γυμνασίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Λάρισας

Περίληψη: Οι προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου με κατανομή του διδακτικού χρόνου σε τετράμηνα, ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναβάθμιση των εργαστηρίων Πληροφορικής, νέα σχολικά βιβλία, μείωση των μαθητών ανά τμήμα, υποστήριξη με σχολικούς ψυχολόγους και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής.

 Abstract: Recommendations relating to improving the operation of high school with time allocation to quarters, integration of ICT in the educational process, upgrading of IT labs, new textbooks, reduction of students per class and support by school psychologists.

 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νταρλαγιάννης Νικόλαος

Περίληψη: Ένα σχολείο με λιγότερα μαθήματα, με μεγαλύτερη έμφαση στην τέχνη, τη δημιουργία και τη συνεργασία, χωρίς εξετάσεις, με τις κατάλληλες δομές στήριξης και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ένα σχολείο με επιμορφωμένους καθηγητές που θα αγαπάνε τη δουλειά τους και μαθητές που δε θα το σκάνε από τα μαθήματα. Οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν μερικά μόνο αρχικά βήματα προς αυτή την “ουτοπική” προοπτική.

Abstract: A school with fewer courses, with more emphasis on art, creation and cooperation, without examinations, with appropriate support structures and the necessary equipment. A school with sufficiently trained teachers who will love their job and students who will not flee from the courses. The following suggestions are only some initial steps towards this “Utopian” perspective.

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο Παιδείας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο Γυμνασίου Καρέα

Περίληψη: Οι προτάσεις μας προς συζήτηση για τον Εθνικό Διάλογο Παιδείας συνοψίζονται σε τέσσερα βασικά σήμεια: 1. Ένταξη του μαθήματος « Επαγγελματικού Προσανατολισμού » σε όλες τις τάξεις 2. Προγράμματα σύσφιξης σχέσεων με Τρίτη ηλικία 3. Εναλλακτικοί τρόποι τιμωρίας 4. Προγράμματα συναισθηματικής ενίσχυσης μαθητών.

Abstract: Suggestions and proposals to be discussed.

Η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης

Περίληψη: Η Κύπρος είναι μια άλλη Ελλάδα σε Μνημόνιο, οπότε έχει σημασία ποιες επιλογές έγιναν εκεί στα ίδια ερωτήματα για Γυμνάσιο, Λύκεiο, κατευθύνσεις, εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Όταν το Υπουργείο Παιδείας δεν παίζει με το μέλλον των μαθητών της χώρ ας του και αποφασίζει με εκπαιδευτικά και επιστημονικά κριτήρια.

Abstract: Reform of Cyprus education system. New courses, curriculum and admission to higher education.

Προτάσεις στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία από το σύλλογο καθηγητών του 13ο Γυμνασίου Ηρακλείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περίληψη: Οι καθηγητές του 13ο Γυμνασίου Ηρακλείου – αφήνοντας στην άκρη κάθε έννοια οράματος για την Παιδεία και με πολύ ρεαλισμό – καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις αποβλέποντας στην άμεση βελτίωση βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην εκπαιδευτική βαθμίδα που υπηρετούμε: 1) Άμεση αντικατάσταση των Τριμήνων με Τετράμηνα. 2) Αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης στη διάρκεια των τριμήνων. 3) Μείωση της διδακτέας ύλης σε κάθε μάθημα και σύνδεσή της με τις «πραγματικές» ώρες διδασκαλίας. 4) Ενδυνάμωση της μητρικής γλώσσας των μαθητών με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό. 5) Σύνδεση της ύλης των θετικών μαθημάτων. 6) Κατάργηση των μονόωρων. 7) Δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέσα από το σχολείο. 8) Αναθεώρηση των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. 9) Αναζήτηση τρόπων ουσιαστικής στήριξης του εκπαιδευτικού έργου. 10) Επανεκτίμηση του τρόπου και του χρόνου διδασκαλίας των Project.

Abstract: The teaching staff of the 13th Junior High School of Heraklion, without cherishing any unrealistic and farfetched illusions concerning contemporary Greek educational reality, put forward the following educational proposals . These proposals, aspire to immediately deal with longstanding and thorny problems that torment the Greek educational system and aim to improve the overall teaching process . More specifically we claim: 1. That trimesters should be substituted by four month teaching periods. 2. There should be a revision of the way students are assessed throughout school terms.3. There should be a curtailment and restructuring of the syllabus in all cognitive fields 4.This new syllabus should respond to actual teaching hours and be tailored to the actual student needs . 5. The students’ mother tongue should be effectively boosted . 6. There should be a connection among the syllabuses of all scientific disciplines. 7. Abolishment of one-hour cognitive disciplines. 8. Students should be provided with a certificate of foreign language proficiency. 9. There should be a fertile revision of all regulations which govern schools of Secondary Education. 10. We should seek ways to substantially support our educational work. 11. There should be a reassessment of the way projects are carried out within the context of Secondary education.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Περίληψη: Ενώ για την Α’ και Β΄ Δημοτικού παρέχεται πολύ ικανοποιητικό διδακτικό υλικό , εντοπίζονται αρκετά προβλήματα στην οργάνωση της ύλης και στον σχεδιασμό των κατάλληλων ασκήσεων στις υπόλοιπες τάξεις. Η βασική πρόταση είναι να υπάρχει ορθή κατανομή της ύλης στις Γ’ –Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεις ώστε να εξασκηθούν οι μαθητές στις βασικές δεξιότητες που προβλέπονται για το Α1’ επίπεδο γλωσσομάθειας και αυτό είναι εφικτό μόνο αν υπάρξει μία συγγραφική ομάδα που θα έχει την ευθύνη όλων αυτών των τάξεων. Το ίδιο προτείνεται και για το γυμνάσιο με στόχο οι μαθητές να δίνουν εξετάσεις για το Β2’ επίπεδο Κρατικής πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη Γ’ τάξη.

Abstract: Although the educational material designed for the A’ and B’ grade of elementary school is very satisfactory, there are problems in the organization of the teaching goals and the selection of appropriate activities for the next three grades. The main proposition is to re-organise the curriculum of the books in a more rational way so as to teach all skills demanded at A1’ level of CELF (Common European Language Framework). This is possible only if one author or one team of authors design the teaching material for all these classes. The same is suggested for high school ,too. The aim in this case is for students to take B2’ exams for the State Language Certificate at the end of the 3rd grade and register for the exams through their schools.

 

Λειτουργία Σχολείων– Αξιολόγηση Μαθητών στο Γυμνάσιο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΓΓΙΖΗΣ

Περίληψη: Αν θέλουμε ως κοινωνία, να επιβραβεύουμε τους αδιάφορους και να βάζουμε εμπόδια σ’ αυτούς που μπορούν, δεν χρειάζεται να προβούμε σε καμία αλλαγή στην παιδεία μας. Έχουμε πετύχει το άριστα. Αν όμως θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να αποτρέψουμε περαιτέρω την εθνική ταπείνωση, πρέπει να δώσουμε κουράγιο, ελπίδα και όραμα στους νέους, ώστε να ονειρευτούν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους και το μέλλον της πατρίδα μας. Πρέπει άμεσα να αφήσουμε όλοι στην άκρη, τον κομματισμό και τις ταξικές ιδεοληψίες ώστε να οργανώσουμε παιδεία, η οποία δε θα αποκλείει κανέναν, αλλά θα επιβραβεύει όλους ανάλογα με την προσπάθεια που καταβάλουν. Ούτε ένα ευρώ για την παιδεία να μην είναι δαπάνη, όλα επένδυση. Αναγνώριση και υποστήριξη όσων θέλουν και μπορούν. Ας αποδεχτούμε επιτέλους ότι κάποιοι μπορούν καλύτερα από εμάς και ας τους ακολουθήσουμε. Θα κερδίσουμε όλοι, θα κερδίσει το έθνος. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω τι πρώτα να προτείνει κανείς; Περιορίζομαι λοιπόν σε 10 προτάσεις που αφορούν κατά βάση την εύρυθμη λειτουργία των Γυμνασίων, καθώς και την αύξηση με ταυτόχρονη βελτίωση του παραγόμενου Εκπαιδευτικού έργου.

Abstract: If we, as a society, want to focus on rewarding those who are indifferent while placing obstacles in the way of those who are achievers, then we should not be concerned in making any changes to our educational system. We have unfortunately accomplished our goal. If however, we want to overcome this crisis and prevent any further national humiliation, we must provide our children with courage, hope and a vision for the future so as to give them the right to dream and create their own future as well as the future of our country. We must all immediately leave aside our political and ideological differences in order to organize our educational system which would not exclude anyone but would reward everyone according to their efforts. Not even one euro should be considered an expense, in regards to education, but rather an investment in our future. We should acknowledge and support all those who are willing and able to achieve their goals. Let us finally accept the fact that some people are more effective than us and we should allow them to lead. We will all benefit from this, as will our nation. To achieve the aforementioned, where should someone start? I have limited myself in presenting ten proposals which mainly focus on the proper operating procedures of “gymnasiums” (Junior High Schools) and the improvement in educational performance.

Προτάσεις για τον Εθνικό διάλογο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: 1) Η λειτουργία του σχολείου επηρεάζεται σημαντικά από τη μη έγκαιρη κάλυψη των κενών. Οι όποιες ελλείψεις πρέπει να καλύπτονται (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι κλπ) το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 2) Η ενισχυτική διδασκαλία τα τελευταία χρόνια ξεκινάει πολύ καθυστερημένα (π.χ. Μάρτιος 2016). Οι μαθητές μέχρι εκείνη την περίοδο, έχουν καλύψει τις ανάγκες τους και έχουν προγραμματίσει τον ελεύθερο χρόνο τους με άλλες ασχολίες. Όταν η ενισχυτική ξεκινάει αργά, παρουσιάζεται μειωμένο ενδιαφέρον. 3) Αλλαγή των τριμήνων σε τετράμηνα στα Γυμνάσια. Έτσι θα μειωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες γραπτών αξιολογήσεων των μαθητών. 4) Ο αριθμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων πρέπει να μειωθεί. Οι εξετάσεις μπορούν να αντικατασταθούν από εργασία που θα παραδίδεται στο τέλος της χρονιάς. 5) Τα μονόωρα μαθήματα (π.χ. Χημεία, Πληροφορική) παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες. Προτείνεται η αύξηση των ωρών σε δύο. 6) Ξένες γλώσσες: Χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, αύξηση ωρών διδασκαλίας, επιλογή βιβλίου από τον διδάσκοντα. 7) Λήξη διδακτικού έτους αρχές Ιουνίου. 8) Κάλυψη θέσεων επιστάτη και γραμματέα όπου προβλέπεται. 9) Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ζουν αξιοπρεπώς με το μισθό τους. 10) Συντασσόμαστε με τις επισημάνσεις και προτάσεις του Σχολικού Συμβούλου κ. Αθανάσιου Κονταξή (http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/1602sxoleiogiaOlous.htm).

Abstract: Proposals about National Dialogue 1) As there is not the adequate number of teachers, the school year can’t run successful. By the end of September all the “teaching stuff” must have been in place at schools. 2) “Remedial”Supplementary teaching starts quite late (e.g. March 2016). By that period of time the pupils have already covered their needs and have planned their free time following their pastime activities. When “Remedial”/Supplementary starts, there’s not interest from the students part. 3) 3-month terms must change into 4-month ones,. So, there will be less subject continuous assessment test (of the students). 4) The number of written examed subjects in the end of the school year must be reduced by homework / projects given in the end of the school year. 5) One hour teaching lessons of particular school subjects (Chemistry, ICT) have met with a lot of difficulties. These could be taught twice a week. 6) Foreign languages: it is necessary to have special teaching equipment, more teaching hours and choice of books by the foreign language teacher. 7) School year should end at the beginning of June. 8) There should be school keepers and secretaries where it is necessary according to educational regulations. 9) All the teaching population should get satisfying salaries and earn their living in dignity. 10) We share the proposals and remarkable comments and opinions of school advisor Mr. A. Kontaxi (http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/1602sxoleiogiaOlous.htm).