Αρχείο ετικέτας nemo tenetur se ipsum accusare

Δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ γονέα- σχολείου-δάσκαλου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μιχαήλ Πάκας (γονέας)

Περίληψη: Χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας αντί της αναχρονιστικής μεθόδου του μαθητή ως αγγελιοφόρου.

Abstract: Modern communications rather «student as a messenger».