Αρχείο ετικέτας Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλειος Χατζηβασιλείου

Περίληψη: Περιορισμοί στην επιλογή των ακαδημαϊκών , νοοτροπία της ελληνικής οικογένειας για την εκπαίδευση και κυρίως για την Τριτοβάθμιά εκπαίδευση.

Abstract: Limitations in the choice of academic members, mentality of Greek family for education, especially higher education.

Προτάσεις για το μέλλον και τις προοπτικές εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. καθώς και για την αναμόρφωση της γενικής μουσικής εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Περίληψη: Προτάσεις και αιτήματα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. προς το Υπουργείο Παιδείας για το μέλλον και τις προοπτικές εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος καθώς και για την αναμόρφωση της γενικής μουσικής εκπαίδευσης.

Abstract: Proposals of the School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki for a) its future planning and b), general issues concerning music education in Greece.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ

Περίληψη: Η πρόταση μου περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων, τη σύσταση φορέα Εθνικής Μουσικής και την αντιπροσωπευτική εκλογή Πρύτανη εγνωσμένου κύρους και μονοετούς θητείας.

Abstract: My proposal involves structural changes affecting university mergers, the establishment operator National Music and representative election rector prestigious and annual mandate.

Περί της εύρυθμης λειτουργίας και των προοπτικών ανάπτυξης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περίληψη: Στρατηγικός σχεδιασμός για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος νέων επιστημόνων – καλλιτεχνών ως προοπτική ανάπτυξης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Abstract: Strategic planning to attract the interest of young scientists – artists as growth prospects of the Department of Music Science and Art, University of Macedonia